กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

More...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ITA Online 2021

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2021

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
วิสัยทัศน์โรงเรียน

ITA Online 2022

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA Online 2022) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2022

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคารสถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online 2021
   ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต
   ITA Online 2022
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    SAR
    การบริหารงานวิชาการ
    แผนป้องกันการทุจริต
    รายงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แผนการสอน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    การบริหารงานบุคคล
    การบริหารงานงบประมาณ
    ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Social Network

 

 
สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา

ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      2 คน

สถิติเดือนนี้:   451 คน

สถิติปีนี้:        9268 คน

สถิติทั้งหมด: 20358 คน

 


นางปรียานุช ชาญศึกตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...


นางกนกพร  ภูพานเพชรตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นอนุบาล 3...


นางบังอร  จินบุตรตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...


นายทองมาก มีมาตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประะจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประจำกลุ่มสาระการเรียนร...


นายประพันธ์  โภคาแสงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ประจำกลุ่มสาระการ...


นางวิไลลักษณ์ มีมาตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประจำกลุ่มสาระการเรี...


นางสาวพูลศิริ  แสงวาโทตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ...


นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...


นางอมรรัตน์ วังโสมตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้...


นายปฎิวัติ พิณพงษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แ...


นางสาวพิมพ์ลภัส  คำมุงตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยครูประจำชั้นอนุบาล 1...


นางสาวนันทนา แสนศาลาตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยครูประจำชั้นอนุบาล 2...


นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน...


นายทองสุข สิมมา ลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างปูน 4...
....