กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
[โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School]     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

More...
28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นโยบาย No Gift Policy

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประกาศนโยบาย "No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ"

More...
นโยบาย No Gift Policy

ขอเชิญชมและร่วมเชียร์กีฬาสีภายใน

 

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประจำปี 2566 ในวันพธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

More...
ขอเชิญชมและร่วมเชียร์กีฬาสีภายใน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 

Enternal Integrity and Transparency Assessment : EIT(1)

More...
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
วิสัยทัศน์โรงเรียน

ITA Online 2023

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2023

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

 

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

More...
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการดำเนินการประจำปี
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   รายงานผลการบริหารบุคคล
   รายงานผลการบริหารบุคคลประจำปี
   รายงานNoGiftPolicy
   รายงานป้องกันการทุจริต
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลนโยบายบุคคล
   รายงานกำกับติดตามงบประมาณ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานดำเนินการป้องกันทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 
เอกสาร คู่มือ
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยง
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    ประมวลจริยธรรม
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การประเมินจริยธรรม
    นโยบายการบริหารบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
    แนวปฎิบัติเรื่องร้องเรียน
    การมีส่วนร่วม
    การจัดการความเสี่ยง
    นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์
    การสร้างวัฒนธรรม
    แผนการใช้งบประมาณ
    แผนป้องกันการทุจริต
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    สำนักงาน ศธจ.ขอนแก่น
    สพป.ขอนแก่น เขต 1
    สพป.ขอนแก่น เขต 2
    สพป.ขอนแก่น เขต 3
    สพป.ขอนแก่น เขต 4
    สพป.ขอนแก่น เขต 5
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    ค่ายลูกเสือแก่นนคร
   
   
   
Breaking News
  Latest News
 

 

 
Social Network

                        
  
 

»»สถานีข่าวออนไลน์««

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก | ข่าวสด | เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา | ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส. | รักบ้านเกิด |

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      129 คน

สถิติเดือนนี้:   367 คน

สถิติปีนี้:        22576 คน

สถิติทั้งหมด: 49831 คน

 

นางกนกพร ภูพานเพชร
นางกนกพร  ภูพานเพชรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้น...

นายทองมาก มีมา
นายทองมาก มีมาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศ...

นางปริยานุช ชาญศึก
นางปริยานุช ชาญศึกครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถม...

นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางวิไลลักษณ์ มีมาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจ...

นายประพันธ์ โภคาแสง
นายประพันธ์  โภคาแสงครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษครูประจำ...

นางอมรรัตน์ วังโสม
นางอมรรัตน์ วังโสมการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการครูประจำชั้นประ...

น.ส.พูลศิริ แสงวาโท
นางสาวพูลศิริ  แสงวาโทการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยตำแหน่ง ครูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ประจำกลุ่ม...

น.ส.กษิรัตน์ แก้วสา
นางสาวกษิรัตน์ แก้วสาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเม...

น.ส.จิดาภา จันทร์เพ็ง
นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็งการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาตำแหน่ง ครูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สอ...

นายปฎิวัติ พิณพงษ์
นายปฎิวัติ พิณพงษ์ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรมตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ประจำ...

น.ส.วริศรา นาชัยวัฒน์
นางสาววริศรา นาชัยวัฒน์ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตำแหน่ง ครูอัตราจ้างครูประจำชั้นอนุบาล 2...

น.ส.กรรณิการ์ คำมาปัน
นางสาวกรรณิการ์ คำมาปันวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมตำแหน่ง ครูอัตราจ้างครูประจำชั้นอนุบ...

น.ส.ศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน...

นายทองสุข สิมมา
นายทองสุข สิมมาวุฒิ ม.3ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างปูน 4...
....