กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
[โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School]     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

More...
28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นโยบาย No Gift Policy

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประกาศนโยบาย "No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ"

More...
นโยบาย No Gift Policy

ขอเชิญชมและร่วมเชียร์กีฬาสีภายใน

 

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประจำปี 2566 ในวันพธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

More...
ขอเชิญชมและร่วมเชียร์กีฬาสีภายใน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 

Enternal Integrity and Transparency Assessment : EIT(1)

More...
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
วิสัยทัศน์โรงเรียน

ITA Online 2023

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2023

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

 

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

More...
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการดำเนินการประจำปี
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   รายงานผลการบริหารบุคคล
   รายงานผลการบริหารบุคคลประจำปี
   รายงานNoGiftPolicy
   รายงานป้องกันการทุจริต
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลนโยบายบุคคล
   รายงานกำกับติดตามงบประมาณ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานดำเนินการป้องกันทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 
เอกสาร คู่มือ
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยง
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    ประมวลจริยธรรม
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การประเมินจริยธรรม
    นโยบายการบริหารบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
    แนวปฎิบัติเรื่องร้องเรียน
    การมีส่วนร่วม
    การจัดการความเสี่ยง
    นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์
    การสร้างวัฒนธรรม
    แผนการใช้งบประมาณ
    แผนป้องกันการทุจริต
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    สำนักงาน ศธจ.ขอนแก่น
    สพป.ขอนแก่น เขต 1
    สพป.ขอนแก่น เขต 2
    สพป.ขอนแก่น เขต 3
    สพป.ขอนแก่น เขต 4
    สพป.ขอนแก่น เขต 5
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    ค่ายลูกเสือแก่นนคร
   
   
   
Breaking News
  Latest News
 

 

 
Social Network

                        
  
 

»»สถานีข่าวออนไลน์««

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก | ข่าวสด | เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา | ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส. | รักบ้านเกิด |

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      112 คน

สถิติเดือนนี้:   350 คน

สถิติปีนี้:        22559 คน

สถิติทั้งหมด: 49814 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายอภิชาติ ศรีสารคาม

นายอภิชาติ  ศรีสารคาม
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

นางกนกพร ภูพานเพชร

นางกนกพร  ภูพานเพชร
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นายทองมาก มีมา

นายทองมาก มีมา
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาต่างประเทศ ป.4-6
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ) ป.4-6

นางปริยานุช ชาญศึก

นางปริยานุช ชาญศึก
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวิไลลักษณ์ มีมา

นางวิไลลักษณ์ มีมา
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-6
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ) ป.4-6

นายประพันธ์ โภคาแสง

นายประพันธ์  โภคาแสง
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-6
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.1-3 และวิชาวิทยาการคำนวณ ป.4-6

นางอมรรัตน์ วังโสม

นางอมรรัตน์ วังโสม
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4-6
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4-6

น.ส.พูลศิริ แสงวาโท

นางสาวพูลศิริ  แสงวาโท
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.4-6

น.ส.กษิรัตน์ แก้วสา

นางสาวกษิรัตน์ แก้วสา
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

น.ส.จิดาภา จันทร์เพ็ง

นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายปฎิวัติ พิณพงษ์

นายปฎิวัติ พิณพงษ์
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-6
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ป.4-6

น.ส.วริศรา นาชัยวัฒน์

นางสาววริศรา นาชัยวัฒน์
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

น.ส.กรรณิการ์ คำมาปัน

นางสาวกรรณิการ์ คำมาปัน
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

น.ส.ศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ

นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายทองสุข สิมมา

นายทองสุข สิมมา
วุฒิ ม.3
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างปูน 4

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...