กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

More...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ITA Online 2021

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2021

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคารสถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online 2021
   ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    SAR
    การบริหารงานวิชาการ
    แผนป้องกันการทุจริต
    รายงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แผนการสอน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    การบริหารงานบุคคล
    การบริหารงานงบประมาณ
    ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Social Network

 

 
สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา

ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      8 คน

สถิติเดือนนี้:   964 คน

สถิติปีนี้:        7228 คน

สถิติทั้งหมด: 18318 คน

 


ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2467 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโคกสีเป็นที่ทาการตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านโคกสี (วัดศรีนวล) ”
พ.ศ. 2483 นายต่วน แสนนามวงศ์ ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้าน จัดสร้างโรงเรียนใหม่บนที่ดินทางทิศเหนือของวัด ที่ชาวบ้านยกให้และซื้อเพิ่มเติมบางส่วน สร้างอาคารยกพื้นสูง 1 เมตร รวมค่าก่อสร้าง 826 บาท ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม”
พ.ศ. 2494 นายนิคม เดชดอนบม ครูใหญ่ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียน ละทาการสร้างอาคารเรียนใหม่ 3 ห้องเรียน แล้วเสร็จ 1 มกราคม 2495
พ.ศ. 2509 นายสุคนธ์ บุตรโพธิ์ ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียนและก่อสร้างใหม่ บนที่ดินที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน เปิดทาการสอน ป. 1 – ป.7
พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารโดยใช้อาคารหลังเก่ามาสร้าง ใช้งบประมาณจากราชการ 9,877 บาท และเงินสมทบจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 2,960 บาท
พ.ศ. 25..... ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ ป.1 ฉ งบประมาณ........บาท
พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งบประมาณ 1,188,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. 201 งบประมาณ 280,000 บาท
พ.ศ. 2538 นายสมจิตร รักหนองแซง ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านสร้างรั้วและประตูด้านหน้าโรงเรียน
พ.ศ. 2540 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ โดยเปลี่ยนสังกะสี
พ.ศ. 2547 ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสร้างถนนคอนกรีต ความยาว 200 เมตร
พ.ศ. 2548 ได้สร้างรั้วรอบโรงเรียนความยาว 103 เมตร
พ.ศ. 2554 นายยงยุทธ์ พิมหานาม ผู้อานวยการโรงเรียนร่วมกับชาวบ้าน ดาเนินการสร้างถนนคอนกรีตความยาว 108 เมตร
พ.ศ. 2557 ได้ดาเนินการสร้างรั้วคอนกรีต และประตูเหล็กครบทุกด้าน
พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคสร้างกันสาดอาคารอเนกประสงค์จากคุณครูสมจิตร งานไว และนางพันธ์นี หล้าสุด เป็นเงิน 70,000 บาท
พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคจากพ่อชาย โคกสีอานวย สร้างกันสาดอาคารเรียน สปช. 105/ 29 เป็นเงิน 45,000 บาท
พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคจากนางพันธ์นี หล้าสุด สร้างถนนคอนกรีต ความยาว 22 เมตร เป็นเงิน 22,000 บาท
พ.ศ. 2559 นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ ผู้อานวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู และชาวบ้านสร้างเสาธงใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท
พ.ศ. 2560 คณะครูร่วมกับชาวบ้านดาเนินการสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศเหนือ ความยาว 167 เมตร เป็นเงิน 200,000 บาท
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เปลี่ยนหลังคา ทาฝ้าเพดาน งบประมาณ 50,000 บาท

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่