กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีการ On-line On Air On Hand On Demand ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

More...
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

ITA Online 2021

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2021

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

 

30 กันยายน 2564 มุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ คุณครูมงคล ดีสิมวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

More...
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคารสถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online 2021
   ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    SAR
    การบริหารงานวิชาการ
    แผนป้องกันการทุจริต
    รายงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แผนการสอน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    การบริหารงานบุคคล
    การบริหารงานงบประมาณ
    ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Social Network

 

 
สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา

ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      18 คน

สถิติเดือนนี้:   1227 คน

สถิติปีนี้:        1227 คน

สถิติทั้งหมด: 12317 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 30 ตุลาคม 2564 เวลา18:20:47

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/2564 ประจำเดือน สิงหาคม

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 30 ตุลาคม 2564 เวลา18:20:21

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา11:25:39

ประกาศโรงเรียนสุจริต 2564

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา17:55:01

ความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา11:48:43

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา11:26:08

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา11:26:37

จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 30 ตุลาคม 2564 เวลา18:21:09

จดหมายข่าว เดือนธันวาคม

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 26 ธันวาคม 2563 เวลา10:54:41

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 กันยายน 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 11 ตุลาคม 2563 เวลา07:55:06

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 กันยายน 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 11 ตุลาคม 2563 เวลา07:56:41

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 11 ตุลาคม 2563 เวลา08:00:40

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 กรกฏาคม 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 11 ตุลาคม 2563 เวลา08:00:14

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 มิถุนายน 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา18:13:21

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา18:13:44

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา18:14:00

ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:26:56

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:25:49

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:26:40

รายงานควบคุมภายใน

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:27:41

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายปี

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:27:57

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:28:12

ประชุมผู้มีส่วนได้เสียทำแผนปฏิบัติการ

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:26:26

การติดตามตรวจสอบภายใน

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:27:20

หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:28:45

ประกาศโรงเรียนสุจริต

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา21:29:11

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา23:55:34

รายงานติดตามการจัดการศึกษา รอบ 6 เดือน

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 12 กันยายน 2563 เวลา13:08:18

พิธีลงนามคำรับรอง (MOU)

โดย:อภิชาติ ศรีสารคาม เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา23:53:29
อ่านข่าวทั้งหมด...